Bàn Trưởng Phòng ( 1m4x70)

2,000,000  1,600,000 

Bàn Trưởng Phòng ( 1m4x70)

2,000,000  1,600,000